ฮิมบ้านสวน

แคเทอริ่ง, เชียงใหม่

+66 89 755 6689

131/1 หมู่ 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
+66897556689
+6653295572
https://www.facebook.com/himbaansuan/
http://himrestaurant.com/index.php