ป้าอุษา รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่

Сatering, Chiang Mai

+66 86 180 6579

ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อ.สันทราย เทศบาลนครเชียงใหม่
+66861806579
https://www.facebook.com/usa.catering/