ห้องเสื้อ ซิกส์ ฟินิกส์

Wedding dresses, Chiang Mai

+66 53 81 8 541

Chiang Mai, 275/3-4 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
275/3-4 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
+6653818541
+66817968011
+66828892244
6phoenix.kan@gmail.com
http://6phoenix.yellowpages.co.th/#adress