ร้านอาหารเรือนแพ 1
114 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, Chiang Mai
+66 53 338 641
https://www.facebook.com/chiangmairuenpae1/
http://www.chiangmiruenpae.com/
nimidty_aa@hotmail.com
banquet hall