Baan Suan Residence ( เฮือนพักบ้านสวน )

1 indoor space 200 ppl

1 outdoor space 200 ppl

78/1 ม.3 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300, Chiang Mai
+66 53 110 876
+66 89 433 5384
+66 53 854 169
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99/672114246210953/
http://www.thebaansuan.com/
baansuan_chiangmai@hotmail.com
banquet hall