Baan Din Ki (บ้านดินกี่)
ชั้น 4 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200, Chiang Mai
+66 89 432 7676
+66 53 224 455
https://www.facebook.com/baandinkiChiangmai/
https://baandinki.com/
reservation@baandinki.com
0894327676
banquet hall