The Park Hotel (โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่)

3 indoor spaces 100, 150, 220 ppl

444 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100, Chiang Mai
+66 53 253 199
+66 53 279 948
+66 53 280 080
https://www.facebook.com/TheparkHotelChiangmai/
http://www.parkhotelchiangmai.com/
sales@empresshotels.com
banquet hall