Chala Number 6 Hotel (โรงแรมชาลา นัมเบอร์ 6)
6/6 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200, Chiang Mai
+66 98 287 9666
+66 52 010 466
https://www.facebook.com/chalanumber6/
https://www.chalanumber6.com/
reservation.online@chalanumber6.com
banquet hall