ปากะศิลป์
Сatering
Chiang Mai

+66 81 429 4858

599/32 หมู่ 12 ถ.เชียงใหม่ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
+66814294858
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-1691961757694609/
oppakorng7@gmail.com

Caterer ปากะศิลป์ in Chiang Mai

Portfolio samples

 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
View all portfolio (photos - 22)