ริมดอยรีสอร์ท (Rimdoi Resort)

46 หมู่ 4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170, Chiang Mai
+66 52 010 016
+66 53 375 028
https://www.facebook.com/Rimdoi-Resort-Chiangdao-1468194506770316/
http://www.rimdoiresort.com/
jeerapun1@gmail.com
mickyawa@hotmail.com
Banquet hall

ริมดอยรีสอร์ท (Rimdoi Resort) - venue in Chiang Mai