ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง ป่าในจินตนาการ เชียงใหม่ (Khaomao-Khaofang @ ChiangMai)

181 หมู่ 7 ถนนราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230, Chiang Mai
+66 53 838 444
https://www.facebook.com/khaomaokhaofangchiangmai/
http://www.khaomaokhaofang.com/
khaomaokhaofang@hotmail.com
Banquet hall

ข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง ป่าในจินตนาการ เชียงใหม่ (Khaomao-Khaofang @ ChiangMai) - venue in Chiang Mai