Eurasia Chiang Mai Hotel​

ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, Chiang Mai
+66 53 247 790
https://www.facebook.com/EurasiaChiangmaiHotel/
http://www.eurasiachiangmai.com/
info@eurasiachiangmai.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน

Eurasia Chiang Mai Hotel​ - สถานที่จัดงานแต่งงานใน เชียงใหม่