เช่าสถานที่จัดพิธีหมั้นในฮอด

0

239 หมู่1 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240, Chiang Mai

พื้นที่นอกอาคาร สำหรับ 300 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด300 คน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 200 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด200 คน

แสดงอีก -19