งานแต่งในสวนในแม่ออน

0

ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130, Chiang Mai

ความจุแบบนั่งสูงสุด250 คน

คุณสมบัติพิเศษ: ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, ห้องน้ำ

แสดงอีก -19